Het strekt tot aanbeveling dat de organisator van een evenement als onderdeel van het veiligheidsdossier een aanzet levert tot een verkeerscirculatieplan voor de onmiddellijke omgeving van het evenement.

 

Road Service Team BV” kan u hierbij behulpzaam zijn en desgewenst het hele voortraject begeleiden. Aanwezig zijn bij alle besprekingen met Gemeenten en Hulpdiensten tot het maken van gedetailleerde plattegronden en tekeningen met daarop alle genomen maatregelen en materialen zoals bebording.

 

Bij een evenement of wegwerkzaamheden komen vaak diverse verkeersstromen samen. Daarbij gaat het om diverse bezoekersstromen, artiesten, VIP’s, medewerkers, leveranciers en ook het zogeheten achtergrondverkeer op het onderliggend wegennet, verkeer dat niets met het evenement van doen heeft.

 

In het verkeerscirculatieplan (of mobiliteit/veiligheidssplan) kan daarnaast ook een plan worden gemaakt voor het parkeren van de bezoekers, “Kiss & Ride”, Taxistandplaats en het plaatsen van bewegwijzering.

 

Road Service Team BV is gespecialiseerd in het opstellen van verkeerscirculatieplannen bij evenementen. Wij verzorgen daarvoor analyses voor het evenement ten aanzien van verwachte verkeersstromen en beschikbare infrastructuur. Eventueel gaan wij ter plaatse beoordelen welke wegen wel of niet geschikt zijn.

 

Road Service Team BV beschouwt het als een uitdaging om verkeerscirculatieplannen te vervaardigen die meer dan compleet zijn en uitstekend anticiperen op de waarneming van weggebruikers bij een veranderde verkeerssituatie. Uiteraard houden wij in de verkeerscirculatieplannen nauwlettend rekening met uw eisen en die van het CROW, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

 

Vandaag nog een vrijblijvende offerte ontvangen?  bel 038-2019990 of mail naar info@RSteam.nl