Verkeerscirculatieplan en bebordingen

Bij een evenement of wegwerkzaamheden komen vaak diverse verkeersstromen samen. Daarbij gaat het om diverse bezoekersstromen, artiesten, VIP’s, medewerkers, leveranciers en ook het zogeheten achtergrondverkeer op het onderliggend wegennet, verkeer dat niets met het evenement van doen heeft.

In het verkeercirculatiesplan (of mobiliteit/veiligheidssplan) kan daarnaast ook een plan worden gemaakt voor het parkeren van de bezoekers, “Kiss & Ride”, Taxistandplaats en het plaatsen van bewegwijzering.

Road Service Team is gespecialiseerd in het opstellen van verkeercirculatiesplan bij evenementen. Wij verzorgen daarvoor analyses voor het evenement ten aanzien van verwachte verkeersstromen en beschikbare infrastructuur. Eventueel gaan wij ter plaatse beoordelen welke wegen wel of niet geschikt zijn.